Koń Buster

Kon Buster

Postać: Koń Buster to zaufany zwierzak Zapominalskiego Jones'a. Po raz pierwszy w programie Ulica Sezamkowa pojawił się w roku 1980 i pojawiał się w nim regularnie do roku 1995. Nie grał bynajmniej ról pierwszoplanowych, ale epizody z jego udziałem wzbudzały wesołość młodych widzów.
Buster często pomaga Zapominalskiemu Jones'owi w zapamiętywaniu rzeczy, takich jak np. mycie zębów. Powiedzenie, że Buster nie jest zwykłym koniem byłoby jednak pewnym niedomówieniem. Jest on na tyle wyjątkowy, że nie tylko potrafi mówić, ale nawet potrafi śpiewać, prowadzić samochód czy myć zęby trzymając szczoteczkę w podkowie. I właśnie na myciu zębów i ogólnie zdrowiu polega misja edukacyjna Bustera w późniejszych odcinkach Ulicy Sezamkowej. Buster ma brata bliźniaka - konia imieniem JakOnMaNaImię.

Copyright © Maskotkowo.pl 2008 - Ulica Sezamkowa - postacie, filmy, maskotki